კოტეჯი
ენერგო ეფექტური სახლი მშენებლობა
კატეგორია - მშენებლობა - კოტეჯი
30.03.2021
ბაკურიანი 4 კოტეჯი
კატეგორია - ბაკურიანის კოტეჯები
28.12.2018
Oda House - ოდა ჰაუს
კატეგორია - მშენებლობა - კოტეჯი
25.03.2021
ბაკურიანი კოტეჯი
კატეგორია - ბაკურიანის კოტეჯები
21.01.2020
 „ჰაბმშენი“ HUBMSHENI
კატეგორია - მშენებლობა - კოტეჯი
25.03.2021
ბაკურიანი კოტეჯი
კატეგორია - ბაკურიანის კოტეჯები
25.01.2019
ბაკურიანი  კოტეჯი
კატეგორია - ბაკურიანის კოტეჯები
15.01.2019
კოტეჯი ვილა დიდველი
კატეგორია - ბაკურიანის კოტეჯები
15.01.2019